Jesteś tutaj: Strona Główna > Aktualności > Komunikaty > Od 1 stycznia zmiany w taryfie dla energii w zakresie dystrybucji
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Od 1 stycznia zmiany w taryfie dla energii w zakresie dystrybucji

01-02-2019

​Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.8.3.2019.JCz z dnia 31 stycznia 2019 roku została zatwierdzona Zmiana taryfy dla energii elektrycznej Spółki Energomedia w zakresie dystrybucji. Zmiana taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 18/2019 (2653) w dniu 31 stycznia 2019 roku z datą obowiązywania nowych stawek opłaty przejściowej od 1 stycznia 2019 roku, a w zakresie opłaty kogeneracyjnej od 25 stycznia 2019 roku.

Zmiana taryfy podyktowana jest wprowadzeniem zmian w zakresie:

  •  wysokości stawek opłaty przejściowej (zmiana ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571), zwanej dalej „ustawą o rozwiązaniu KDT”), 
  • wysokości stawek opłaty przejściowej (zmiana ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571), zwanej dalej „ustawą o rozwiązaniu KDT”),
  • wysokości stawki opłaty OZE (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 100/2018, z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019),
  • wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej (ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42), zwanej dalej „ustawą kogeneracyjną”),
  • ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538).

Zmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii.pdfZmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii

« powrót

 
 
 
Marki Grupy ORLEN