Jesteś tutaj: Strona Główna > Zmana zasad rozliczeń gazu ziemnego
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Zmana zasad rozliczeń gazu ziemnego

Uprzejmie in formujemy, że od 25 lipca 2013 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki, w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi( Dz.U. z 17.07.2013, poz. 820), zwane  rozporządzeniem taryfowym.
W rozporządzeniu tym, między innymi  zmienione zostały zasady rozliczeń z odbiorcami gazu, głównie dotyczące zmiany jednostki rozliczeniowej z Nm3 na kWh, poprzez wprowadzenie tzw. współczynnika konwersji , zależnego od faktycznego ciepła spalania gazu w danym okresie rozliczeniowym.
Wszystkie Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia odbiorców w paliwa gazowe, w tym również Spółka Energomedia, zostały zobligowane w terminie 120 dni od daty wejścia w życie w/w rozporządzenia, do wystąpienia z wnioskiem do Prezesa URE o korektę taryf w zakresie dostosowania ich do nowych zasad rozliczeń.
Po zatwierdzeniu przez Prezesa URE korekty taryfy dla paliw gazowych, wszyscy odbiorcy gazu zostaną odrębnym pismem poinformowani o terminie wprowadzenia nowych zasad rozliczeń. Orientacyjny termin ich wprowadzenia przewidziany jest w I kwartale 2014 roku.
 
 
 
Marki Grupy ORLEN