Jesteś tutaj: Strona Główna > O firmie > Charakterystyka Firmy
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Charakterystyka Firmy

Energomedia sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Orlen Południe S.A. (zmiana nazwy z Rafinerii Trzebinia S.A. na Orlen Południe S.A. z dniem 05.01.2015r.), której powstanie jest wynikiem przeprowadzonego w latach 1997 – 2000 procesu restrukturyzacji wewnętrznej Rafinerii Trzebinia S.A., polegającego na decentralizacji zarządzania oraz wydzieleniu ze struktur Spółki poszczególnych obszarów działalności (produkcyjnych, usługowych, obsługowych) i utworzeniu na ich bazie spółek zależnych. Energomedia sp. z o.o. została założona aktem notarialnym sporządzonym w Chrzanowie, dnia 18.11.1997r., rep. A nr 5251/1997.
Zadaniem Spółki Energomedia sp. z o. o. w ramach Grupy jest prowadzenie działalności pomocniczej, koncentrującej się na produkcji, dystrybucji oraz zabezpieczeniu spółek Grupy Kapitałowej Rafineria Trzebinia S.A. w media energetyczne takie jak: energię elektryczną, paliwa gazowe, sprężone powietrze oraz wykonywaniu w tym zakresie usług konserwacyjnych i remontowych.
W skład Spółki wchodzi Grupa Elektryczna, stacje elektryczne i sieci, a także stacja redukcyjna gazu ziemnego wraz z siecią rozdzielczą. W oparciu o wymienione zaplecze techniczno-energetyczne Spółka prowadzi działalność w zakresie:
- obrotu, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej - działalność koncesjonowana,
- przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego - działalność koncesjonowana,
- produkcji i dystrybucji sprężonego powietrza.
Podstawową działalnością spółki jest obrót i dystrybucja energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Media te sprzedawane są głównie do firm z terenu Orlen Południa S.A. (teren Trzebini) oraz firm powstałych na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych w Trzebini.
​​
 
 
 
Marki Grupy ORLEN