Jesteś tutaj: Strona Główna > Działalność OSD
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Energia elektryczna

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.4111.1.87.6.2022.KCh z dnia 2 maja 2023 roku spółka Energomedia sp. z o.o. nie posiada koncesji na obrót energią elektryczną. 

Decyzja o wyznaczeniu sprzedawcy zobow. 2024.pdfDecyzja o wyznaczeniu sprzedawcy zobow. 2024

 

Decyzja zatw.wymogi w zakr.przyłączenia jednostek wytw.do sieci (NC RfG).pdfDecyzja zatw. wymogi w zakr. przyłączenia jednostek wytw. do sieci (NC RfG)


​Energomedia sp. z o.o. publikuje – przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 9/2024 z dnia 16.02.2024r. – Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023 – 2027, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 16 ust. 7 pkt 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. [podstawa – art. 16 ust. 15a ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)].

Plan rozwoju _energia elektryczna_Energomedia na lata 2023-2027.pdfPlan rozwoju energia elektryczna Energomedia na lata 2023-2027


CERTYFIKACJA DLA ORED - dokumenty do pobrania

Informacje na temat Certyfikacji ORed.pdfInformacje na temat Certyfikacji ORed

Wzor_Wniosku_o_wydanie_Certyfikatu_dla_ORed.docxWzor_Wniosku_o_wydanie_Certyfikatu_dla_ORed

Wzor_Wniosku_o_aktualizacje_Certyfikatu_dla_ORed.docxWzor_Wniosku_o_aktualizacje_Certyfikatu_dla_ORed

Wzor_Oswiadczen po wydaniu Certyfikatu.docxWzor_Oswiadczen po wydaniu Certyfikatu

Instrukcja_dot_certyfikowania_ORed.docxInstrukcja_dot_certyfikowania_ORed

 

Wskaźniki niezawodności 2023 ENME Trzebinia i terminale​

Wskaźniki niezawodności 2023 ENME Jedlicze

Struktura paliw za 2022 rok.pdfStruktura paliw za 2022 rok

Dostępna moc przyłączeniowa.pdfDostępna moc przyłączeniowa

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci.pdfPodmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.pdfProcedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Wykaz Sprzedawców energii elektrycznej.pdfWykaz Sprzedawców energii elektrycznej

Rejestr-Magazynow-Energii.pdfRejestr-Magazynow-Energii

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych.pdfEfektywność Energetyczna 2021

wniosek o objęcie ochroną od ograniczeń.docxwniosek o objęcie ochroną od ograniczeń

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1kV.pdfPodmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1kV

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej - od 19.07.2024.pdfInstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej - od 19.07.2024​​​​​​​​​​​​​

 
 
 
Marki Grupy ORLEN