Jesteś tutaj: Strona Główna > Nasza Oferta > Energia elektryczna
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Energia elektryczna

Spółka Energomedia prowadzi działalność związaną z przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej wyłącznie do odbiorców przemysłowych zlokalizowanych na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe S.A. oraz miasta Trzebinia i do firm działających na terenie po Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Zakładach Górniczych "Trzebionka". Administracyjnie jest to teren miasta i gminy Trzebinia. Odbiorcy odbierają energię elektryczną na niskim i średnim napięciu i są zakwalifikowani do trzech grup taryfowych tj. B21, C21 i C11.

TARYFY

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.23.20.2020.DK/JCz  z dnia 11 czerwca 2021 roku została zatwierdzona taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Spółki Energomedia. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 101/ (3346) z dnia 11 czerwca 2021 r. i obowiązuje od 1 lipca 2021 roku.

Taryfa dla usług dystrybucyjnych energii elektrycznej.pdfTaryfa dla usług dystrybucyjnych energii elektrycznej.pdf

 

1. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.24.15.2017.2018.JCz z dnia 5 listopada 2018 roku została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej Spółki Energomedia w zakresie dystrybucji. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 168/2018 (2603) w dniu 5 listopada 2018 roku i obowiązuje od 1 grudnia 2018 roku

Taryfa na dystrybucję energii.pdfTaryfa w zakresie dystrybucji energii

2. Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.8.3.2019.JCz z dnia 31 stycznia 2019 roku została zatwierdzona Zmiana taryfy dla energii elektrycznej Spółki Energomedia w zakresie dystrybucji. Zmiana taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 18/2019 (2653) w dniu 31 stycznia 2019 roku z datą obowiązywania nowych stawek opłaty przejściowej od 1 stycznia 2019 roku, a w zakresie opłaty kogeneracyjnej od 25 stycznia 2019 roku.

Zmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii.pdfI zmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii

3. Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.35.7.2019.JCz z dnia 8 lipca 2019 roku została zatwierdzona Zmiana taryfy dla energii elektrycznej Spółki Energomedia w zakresie dystrybucji. Konieczność zmiany nastąpiła w wyniku wzrostu stawek opłat lokanych OSD ujętych w zatwierdzonej taryfie. Zmiana taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 180/2019 (2815) w dniu 8 lipca 2019 roku i obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku.

II zmiana taryfy w zakresie dystrybucji od 01.08.2019.pdfII zmiana taryfy w zakresie dystrybucji od 01.08.2019

 

4. Energomedia sp. z o.o. informuje, że w drodze Uchwały Zarządu z dnia 28.06.2019 r. nr 41/2019 wprowadza się nowy cennik za energię elektryczną w zakresie obrotu . Energomedia sp. z o.o. informuje, że w drodze Uchwały Zarządu z dnia 28.06.2019 r. nr 41/2019 wprowadza się nowy cennik za energię elektryczną w zakresie obrotu od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Zatwierdzony cennik uwzględnia postanowienia „Ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy, podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i paliwach ciekłych” (Dz.U. z 28 czerwca 2019 r., poz. 1210), będącej nowelizacją tzw. „ustawy prądowej” z dnia 28 grudnia 2018 roku.
Cennik zawiera dwa zestawy cen tj. dla odbiorców końcowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 a, ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 z późn. zm.) oraz dla pozostałych odbiorców.

Cennik energii elektrycznej w zakresie obrotu od 1 lipca 2019.pdfCennik energii elektrycznej w zakresie obrotu od 1 lipca 2019

5. Energomedia sp. z o.o. informuje, że w drodze uchwały Zarządu Spółki począwszy od 1 stycznia 2020 roku zostanie wprowadzony do rozliczeń ze wszystkimi Odbiorcami nowy „Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu”.

Cennik energii elektrycznej w zakresie obrotu od 1 stycznia 2020.pdfCennik energii elektrycznej w zakresie obrotu od 1 stycznia 2020

 

Cennik_usług_pozataryfowych.pdfCennik usług pozataryfowych

 Regulamin promocji.pdfRegulamin promocji

 
 
 
Marki Grupy ORLEN