Jesteś tutaj: Strona Główna > Nasza Oferta > Energia elektryczna
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Energia elektryczna

Spółka Energomedia prowadzi działalność związaną z przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej wyłacznie do odbiorców przemysłowych zlokalizowanych na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe S.A. oraz miasta Trzebinia i do firm działających na terenie po Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia” oraz Zakładach Górniczych "Trzebionka". Administracyjnie jest to teren miasta i gminy Trzebinia. Odbiorcy odbierają energię elektryczną na niskim i średnim napięciu i są zakwalifikowani do trzech grup taryfowych tj. B21, C21 i C11.

TARYFY

1. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.24.15.2017.2018.JCz z dnia 5 listopada 2018 roku została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej Spółki Energomedia w zakresie dystrybucji. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 168/2018 (2603) w dniu 5 listopada 2018 roku i obowiązuje od 1 grudnia 2018 roku

Taryfa na dystrybucję energii.pdfTaryfa w zakresie dystrybucji energii

2. Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.8.3.2019.JCz z dnia 31 stycznia 2019 roku została zatwierdzona Zmiana taryfy dla energii elektrycznej Spółki Energomedia w zakresie dystrybucji. Zmiana taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 18/2019 (2653) w dniu 31 stycznia 2019 roku z datą obowiązywania nowych stawek opłaty przejściowej od 1 stycznia 2019 roku, a w zakresie opłaty kogeneracyjnej od 25 stycznia 2019 roku.

Zmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii.pdfZmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii

 

3. Energomedia Sp. z o.o. informuje, że w drodze uchwały Zarządu Spółki nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku wprowadza się nowy Cennik za energię elektryczną w zakresie obrotu obowiązujący   od 1 stycznia 2019 roku.

Spółka Energomedia obecnie jest na etapie opracowywania i wdrażania rozwiązań prawnych, wynikających z nowej ustawy z 28 grudnia 2018 roku (o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2018 poz. 2538). Wszystkie zmiany będą zgodne z postanowieniem ustawy i zostaną wprowadzone do stosowania w rozliczeniach sprzedaży energii elektrycznej do naszych Odbiorców nie później niż do 1 kwietnia 2019 roku.
Jednocześnie z uwagi na duży i skomplikowany zakres zmian podyktowanych w/w Ustawą oraz trwający proces opracowywania rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, wprowadzenie nowych rozwiązań wymaga czasu.
Prosimy zatem o cierpliwość oraz terminowe regulowanie rachunków za sprzedaż energii elektrycznej, także tych, które mogą jeszcze ulec modyfikacjom ze względu na nowe rozwiązania prawne. Zapewniamy, że w takich przypadkach faktury zostaną skorygowane.

Cennik energii w zakresie obrotu od 01.01.2019.pdfCennik energii w zakresie obrotu od 01.01.2019

 

 

Cennik_usług_pozataryfowych.pdfCennik usług pozataryfowych

 Regulamin promocji.pdfRegulamin promocji

 
 
 
Marki Grupy ORLEN