Jesteś tutaj: Strona Główna > Nasza Oferta > Gaz ziemny wysokometanowy
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Gaz ziemny wysokometanowy

Energomedia Sp. z o.o. realizuje sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe S.A. w następujących grupach taryfowych:

 

Grupa taryfowa
Moc godzinowa
a [m3/h]
G – 1
<= 10
G – 2
10 < a <= 600
G – 3
a > 600

 

TARYFA 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4212.3.2021.RF z dnia 15 października 2021  roku została zatwierdzona taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie dystrybucji Spółki Energomedia.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 89 (2490) w dniu 15 października 2021 roku i obowiązuje od 1  listopada 2021 r.

Taryfa dla paliw gazowych w zakresie dystrybucji.pdfTaryfa dla paliw gazowych w zakresie dystrybucji

 

 
 
 
Marki Grupy ORLEN