Jesteś tutaj: Strona Główna > Nasza Oferta > Gaz ziemny wysokometanowy
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Gaz ziemny wysokometanowy

Energomedia Sp. z o.o. realizuje sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe S.A. w następujących grupach taryfowych:

 

Grupa taryfowa
Moc godzinowa
a [m3/h]
G – 1
<= 10
G – 2
10 < a <= 600
G – 3
a > 600

 

TARYFY 

1. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4212-3(10)/2018/90/XIII/RF z dnia 7 sierpnia 2018 roku została zatwierdzona taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie dystrybucji Spółki Energomedia.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 54 (1148) w dniu 7 sierpnia 2018 roku i obowiązuje od 1 września 2018 roku.

taryfa na DPG.pdftaryfa dla gazu w zakresie dystrybucji

 

2. Energomedia Sp. z o.o. informuje, że w drodze uchwały Zarządu Spółki nr 1/2018 z dnia 17 października 2018 roku wprowadza się Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie obrotu. Taryfa ta obowiązuje od 1 listopada 2018 roku.

Taryfa w zakresie obotu gazem.pdftaryfa w zakresie obrotu gazem.pdf

 
 
 
 
Marki Grupy ORLEN