Jesteś tutaj: Strona Główna > Nasza Oferta > Gaz ziemny wysokometanowy
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Gaz ziemny wysokometanowy

Energomedia Sp. z o.o. realizuje sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe S.A. w następujących grupach taryfowych:

 

Grupa taryfowa
Moc godzinowa
a [m3/h]
G – 1
<= 10
G – 2
10 < a <= 600
G – 3
a > 600

 

TARYFA 

1. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OOKR.4212.6.2022.RF z dnia 15 grudnia 2022  roku została zatwierdzona taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie dystrybucji Spółki Energomedia.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 130 (2647) w dniu 15 grudnia 2022 roku i obowiązuje od 1  stycznia 2023 r.

Taryfa dla paliw gazowych w zakresie dystrybucji.pdfTaryfa dla paliw gazowych w zakresie dystrybucji


2. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4212.1.2023.RF z dnia 9 marca 2023  roku została zatwierdzona zmiana taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie dystrybucji Spółki Energomedia.
Opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 37 (2701) w dniu 9 marca 2023 roku i obowiązuje od 24 marca 2023.3. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4212.6.2023.TK z dnia 12 marca 2024 r. została zatwierdzona Taryfa dla Dystrybucji Paliwa Gazowego Spółki Energomedia.
Opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa Gazowe nr 40 (2837) w dniu 12 marca 2024 roku i obowiązuje od 27 marca 2024 roku.

 ​

 
 
 
Marki Grupy ORLEN